StorGöteborgs SvetsMekaniker

Föreningen bildades år 1896 med säte i Göteborg. Vi är idag ca. 40 medlemsföretag. Medlemmarna är uppdelade i 3 olika kategorier, aktiv medlem som idkar smides-, svets- eller mekanisk verkstad, passiv är leverantörer och så har vi hedersmedlemmar.

 

Föreningen jobbar för att tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska och sociala intressen och i detta syfte hos leverantörer söka utverka sådana ekonomiska fördelar vid inköp av material, maskiner och verktyg. Föreningen jobbar idag med att samarbeta med yrkesskolor för att hjälpa elever för att komma ut på praktik.

 

Vi lägger möten hos leverantörer för att öka medlemmarnas kunskaper och för att höja kvalitén hos medlemmarnas företag.

Dom senaste åren har vi fått hård konkurrens från utländska företag och detta bemöter vi med hög kunskap-, kvalitet och service.

 

Väl mött

Andreas Carlsson

Ordförande

www.sgsm.se